Ga naar de inhoud

Vergoeding door zorgverzekeraars

Aanvullende verzekering

Ik ben aangesloten bij de NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie). Als ECP-houder (Europees Certificaathouder Psychotherapie) beschik ik over aanvullende opleidingen en werkervaring en voldoe ik aan hun kwaliteitseisen. In het verkeer met mijn cliënten gelden de bepalingen, de beroepscode en het tuchtrecht van de NAP. Klachtenregeling volgens de Wet Kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Ook ben ik aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) te Nuenen. Leden dienen naast een door hen erkende beroepsopleiding, in het bezit te zijn van het HBO-diploma Medische Basiskennis, dienen gerichte nascholing te volgen en zijn gehouden aan een reeks van bepalingen, welke zijn vastgelegd in de verenigingsstatuten en richtlijnen van de VBAG. In het verkeer met mijn cliënten ben ik aangesloten bij het Tuchtregister RBCZ, de onafhankelijke tuchtrechtspraak van stichting TCZ.

Beide beroepsverenigingen hebben met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten voor gedeeltelijke vergoedingen. Informeer zelf bij jouw zorgverzekering naar de vergoeding voor alternatieve geneeswijze via de Stichting RBCZ (HBO-register van Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg) of het NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie). 

Zowel een intake als een sessie van 45-50 minuten kost 90 Euro.

Als trainer ben ik ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) als docent en geregistreerd bij het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION).

Via werkgever of uitkerende instelling

Werkgevers of uitkerende instellingen kunnen bereid zijn de kosten voor therapie te vergoeden. Zij kunnen dit doen voor professionalisering of ter preventie. Het kan ook het ziekteverzuim verkorten.

Informeer hiervoor bij jouw werkgever of uitkeringsinstelling.