Ga naar de inhoud

Oplossingsgerichte Therapie

In deze vorm van therapie wordt niet op het probleem gericht. De behandelaar gaat samen met de cliënt op zoek naar oplossingen. De cliënt wordt gestimuleerd de gewenste situatie voor te stellen, de wensen en doelen die hieruit ontstaan vormen het vertrekpunt van de behandeling. Stap voor stap wordt de cliënt begeleid om de gewenste situatie te bereiken.

Door middel van oplossingsgerichte gespreksvoering wordt door de behandelaar onderzocht welke oplossingen al werken bij de cliënt. Vaak is de cliënt zich nog niet bewust dat deze al aanwezig zijn of dat deze in mindere mate al toepast worden. Zo wordt de oplossing vanuit de cliënt zelf gevonden. Dit sluit meer bij de cliënt zelf aan, waardoor deze het gevoel heeft persoonlijk de regie te hebben en daardoor meer invloed op het eigen leven. De aandacht is op die manier gericht op het ontdekken en versterken van de eigen krachten van de cliënt.