Ga naar de inhoud

Counseling

Counseling is een methode van hulpverlening, waarbij men mensen helpt om tot een beter inzicht in hun problemen en mogelijkheden te komen. Men leert beter met zijn eigen problemen omgaan. De gewone irritaties en beslommeringen van de dag zijn beter te hanteren. Ook het oplossend vermogen wordt groter.

Veel mensen die niet goed functioneren binnen relaties of werksituatie of ´niet lekker in hun vel zitten´, handelen vanuit een overtuiging die ooit nodig was om het te redden in het leven. Bewust of onbewust heeft men aangeleerd dat deze wijze van reageren of handelen de enige mogelijke is. Via counseling kan inzicht ontstaan over de belemmeringen die men zichzelf heeft opgelegd. Er komt een interne dialoog op gang, waardoor helderheid kan ontstaan in innerlijke en externe conflicten. Ook verkrijg je inzicht in oorzaken van je problemen waaraan je je gedrag hebt aangepast.

Lichaam en geest gaan vaak samen. Soms zijn er klachten en/of symptomen waarvoor geen directe medische oorzaak te vinden is. Het kan dan zinvol zijn om in gesprekken eens op zoek te gaan naar de werkelijke oorzaken van deze klachten en die oorzaken te behandelen.

Na een intake, maken we een afspraak waaraan je wilt gaan werken, dit wordt de doelstelling. Daarbij word je begeleid, zodat je je eigen vermogens kunt aanspreken om je zelf verder te helpen.

De `ontmoeting`, het contact tussen cliënt en begeleider is belangrijk voor wederzijds begrip, dat noodzakelijk is voor een goede samenwerking. Vanuit deze veilige situatie kunnen we gaan kijken naar de processen die verstoord zijn en die leiden tot interacties die relaties verstoren of niets opleveren en oefenen we in nieuw gedrag.

Doen er zich belastende of traumatische ervaringen voor, dan kan ik je weer contact brengen met de gevoelens die daarbij horen en je helpen bij het alsnog verwerken van die emoties.