Welkom op de website van Petra Elst, Counseling en Hypnotherapie

Vergoedingen door zorgverzekeraars

Aanvullende verzekering
Ik ben aangesloten bij de NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie). Als ECP-houder (Europees Certificaathouder Psychotherapie) beschik ik over aanvullende opleidingen en werkervaring en voldoe ik aan hun kwaliteitseisen. In het verkeer met mijn clienten gelden de bepalingen, de beroepscode en het tuchtrecht van de NAP. Klachentregeling volgens de Wet Kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 
Ook ben ik aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) te Nuenen. Leden dienen naast een door hen erkende beroepsopleiding, in het bezit te zijn van het HBO-diploma Medische Basiskennis, EHBO diploma, dienen gerichte nascholing te volgen en zijn gehouden aan een reeks van bepalingen, welke zijn vastgelegd in de verenigingsstatuten en richtlijnen van de VBAG. In het verkeer met mijn clienten ben ik aangesloten bij het Tuchtregister RBCZ, de onafhankelijke tuchtrechtspraak van stichting TCZ
 
Beide beroepsverenigingen hebben met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten voor gedeeltelijke vergoedingen. Informeer zelf bij jouw zorgverzekering naar de vergoeding voor alternatieve geneeswijze via de Stichting RBCZ (HBO-register van Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg) of het NAP (Nederlandse Asscociatie voor Psychotherapie). 
 
Zowel een intake als een sessie van 45-50 minuten kost 80 Euro.
 

Licentie ECP - NAP

http://www.nap-psychotherapie.nl

Licentie VBAG

http://www.vbag.nl

Licentie  RBCZ

http://www.rbcz.nu

   
   
BTW id.nr.: NL001732246B87
Kamer van Koophandel: Breda, HR 20154630
 
Als trainer ben ik ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) als docent en geregistreerd bij het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION).
 
Opleidingen:

Stichting Psycho-Sociale opleidingen - Utrecht  3- jarige opleiding / Integrale Hypnotherapie - ATMA - Amersoort - 4 jarige opleiding / Bachelor Social Studies - NCOI / POH-GGZ Opleiding - RINO - Amsterdam / Premaster Psychologie - Open Universiteit

Trainingen:

Oplossingsgerichte therapie / Ericksoniaanse (hypno)therapie / EMDR / EFT / Transactionele Analyse / Mindfulness / Yoga

 

Klachtenregeling 

• In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk via deonderstroom@live.nl worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen drie weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Petra Elst Counseling en Hypnotherapie. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie. 

• Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van Beroepsvereniging VBAG, Klachtenfunctionaris: Quasir dan wel de geschilleninstantie Zorggeschil of voor de Koepel NAP, Klachtenfunctionaris: NIBIG dan wel de geschillencommissie NIBIG. De procedure is te vinden op de website www.vbag.nl en www.rbcz.nuwww.nap-psychotherapie.nl. Petra Elst Counseling en Hypnotherapie voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

• Wanneer u een klacht indient via het BEROEPSVERENIGING/KOEPEL, KLACHTENFUNCTIONARIS of GESCHILLENCOMMISSIE informeert u de zorgverlener ten alle tijde vooraf.